Freitag, 01. Juli 2022 - KW 26 

Corona-Teststellen im Stadtgebiet


Miejsca testów na koronawirusa w obszarze miejskim

Proszę kliknąć na symbol na mapie w pobliżu miejsca zamieszkania. Otrzymasz wtedy informację o dostępnych opcjach testu.

Wszystkie oferty testowe na terenie miasta

 

Jak mogę się chronić?

Zawsze trzymaj się tego:

 Noś maskę


 Myj ręce


 Zachowaj dystans


 Kichanie w zgięcie ramienia


 Zostań w domu z objawami
  >> więcej informacji

 

Objawy

Czy masz następujące objawy?

* Kaszel

* Gorączka

* Zimny

* • Zaburzenia zmysłu węchu lub smaku  >> więcej informacji